Polityka prywatności

sklepu internetowego hellridershop.com

Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana dnia 20/05/2021 r.


1 – Wprowadzenie.

Leatherformat przywiązuje ogromną wagę do obowiązku ochrony prywatności użytkownika zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Niniejsza Polityka Prywatności pozwoli Ci lepiej zrozumieć zasady ochrony danych osobowych
stosowane przez Leatherformat Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami przed
udostępnieniem swoich danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Leatherformat Kinga Korbalewska, ul. Uminskiego
11a/12, 61-517 Poznań, NIP 6182121616 (dalej: „my”, „Administrator” lub „hellrider ”).
Dane kontaktowe Spółki: tel. +48 692966604 adres e-mail: hellriderfashion@gmail.com
Polityka Prywatności może być aktualizowana przez Leatherformat w dowolnym momencie. Data
ostatniej aktualizacji umieszczana jest zawsze na stronie witryny.
Należy pamiętać, że korzystając z witryny internetowej www.hellridershop.com lub innych witryn
internetowych prowadzonych przez Leatherformat / wyrażając stosowne zgody, upoważniasz
Leatherformat do zbierania, rejestrowania, organizowania, przechowywania, używania i/lub
przesyłania Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.


2 – Kiedy gromadzimy dane osobowe?

Dane osobowe są gromadzone gdy:
● odwiedzasz witrynę internetową;
● zakładasz konto w witrynie internetowej;
● dokonujesz zakupu w witrynie internetowej lub w naszych punktach sprzedaży sieci
dystrybucyjnej;
● subskrybujesz newsletter;
● rejestrujesz się w jednym z naszych programów lojalnościowych;
● uczestniczysz w akcjach specjalnych, w szczególności w grach, konkursach, testach
produktów, ankietach klientów lub badaniach rynku;

● udostępniasz treści w sieciach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook,
Pinterest lub Twitter, za pomocą tagów lub hashtagów zawierających nazwy
dystrybuowanych przez nas marek (np. @hellrider_shop @hellrider #hellrider) lub innych
proponowanych przez nas tagów lub hashtagów;
● odwiedzasz jeden z punktów sprzedaży z naszej sieci dystrybucyjnej;
● kontaktujesz się z nami: dzwonisz lub przesyłasz prośbę lub skargę do naszego Działu
Obsługi Klienta, oceniasz nasze produkty i / lub usługi, rozmawiasz z Obsługą Klienta na
czacie w czasie rzeczywistym;
● gdy wyraziłeś zgodę osobom trzecim na przesłanie do nas Twoich danych osobowych.

 

3. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Uważamy, że wszystkie informacje, które mogą zidentyfikować użytkownika bezpośrednio lub
pośrednio są „danymi osobowymi”. Możemy zbierać następujące dane osobowe:
● dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w sklepie internetowym, takie jak:
nazwisko, imiona, płeć, numery telefonów, adres, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasła,
data urodzenia, numer NIP, PESEL;
● informacje na temat metody płatności, w szczególności numer karty kredytowej i daty jej
wygaśnięcia;
● informacje o zamówieniach jak: numer transakcji, historia zakupów, historia korespondencji z
Działem Obsługi Klienta;
● informacje zawierające treści typu: zdjęcia, filmy, recenzje, komentarze itp.;
● informacje pochodzące z kont w mediach społecznościowych (nazwa użytkownika,
lokalizacja itp.), informacje o przesyłanych i udostępnionych postach, które w
udostępnianych treściach zawierają hashtag z nazwą dystrybuowanych przez nas marek lub
inne proponowane przez hellrider tagi lub hashtagi;
● nagrania rozmów telefonicznych przez Dział Obsługi Klienta w celu zapewnienia najlepszej
jakości usług oraz szkolenia lub oceny pracy naszego personelu;
● informacje techniczne, w szczególności adres IP Twojego urządzenia oraz informacje o tym,
jak urządzenie porusza się po naszej witrynie internetowej, a także informacje na temat
Twoich preferencji, zainteresowań, aktywności w witrynie oraz programie lojalnościowym;
● inne informacje, które zostały podane przez Ciebie podczas kontaktowania się z naszym
Działem Obsługi Klienta lub otrzymane od zewnętrznych dostawców.

 

4 – Dlaczego Twoje dane osobowe są gromadzone?

Dane osobowe mogą być gromadzone głównie w następujących celach:
● administracji witryny internetowej www.hellridershop.com i poprawy jakości usług.
Przetwarzanie to jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów,
wspomnianych wyżej;
● przetwarzania Twoich zamówień (zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, dostawa,
wystawienie faktury, obsługa posprzedażowa itp.) na produkty znajdujące się w
asortymencie sklepów internetowych prowadzonych przez Leatherformat. Przetwarzanie to
jest konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną;
● w celu zarządzania relacjami z Klientami (CRM), w szczególności w celu lepszego poznania
preferencji Klientów i zapewnienia spersonalizowanych ofert na temat naszych produktów i
usług (w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-ów, w sieciach
społecznościowych lub innych mediach oraz poprzez wyświetlanie ukierunkowanych reklam
w witrynach internetowych i na portalach społecznościowych), w celu wykonania umowy
dotyczącej Twojego uczestnictwa w programie lojalnościowym oraz prowadzenia i obsługi
Twojego konta użytkownika. W tym celu możemy wykonywać operacje segmentacji na
podstawie preferencji, zainteresowań i zakupów, analizować przeglądanie witryny, aby lepiej
zakwalifikować naszą bazę danych. Utworzenie konta pozwala nam na spersonalizowanie
potrzeb konsumenckich. Umożliwiamy także złożenie zamówienia jako Gość i dokonanie
zakupów bez rejestracji. Przetwarzanie odbywa się za wyraźną zgodą lub jest konieczne dla
celów realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
● w celu badania interakcji społecznych. Przetwarzanie danych odbywa się za zgodą Klienta;
● przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz wydania
nagród;
● w stosownych przypadkach dane są gromadzone w celu zapobiegania i wykrywania
oszustw, przestępstw i zarządzania sporami sądowymi. Przetwarzanie to jest konieczne do
celów prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa powyżej;
● przetwarzania danych niezbędne w celu zarządzania prośbą Klienta (odnośnie udzielania
porad, uczestnictwa w akcjach promocyjnych, reklamacji, prawa odstąpienia od umowy,
sprostowań lub usunięcia danych itp.). Takie przetwarzanie danych odbywa się w celu
realizacji prośby Klienta;
● możemy wykorzystywać informacje o naszych Klientach w anonimowy i / lub zagregowany
sposób do profilowania demograficznego, badań, analiz i innych podobnych celów;

● dane osobowe mogą być wykorzystywane również w sposób inny niż wymieniony w Polityce
Prywatności (np. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np.
podatkowych i rachunkowych lub w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,
również osób trzecich), jednak zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5 – Czy ujawniamy Twoje dane osobowe?

Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych innym firmom w celach marketingowych.
Dane osobowe, które gromadzimy na temat Klientów, mogą być przekazywane lub udostępniane
naszym zaufanym partnerom do realizacji celów przetwarzania, zarówno jak i osobom trzecim –
dostawcom usług działającym w naszym imieniu, w celu (przetwarzania i realizacji zamówienia,
zabezpieczenia płatności, zarządzania Obsługą Klienta, zarządzania operacjami technicznymi,
oceny, przeglądu, analizy i zarządzania kampaniami digitalowymi a także w anonimowej i / lub
zagregowanej formie stronom trzecim w celu profilowania demograficznego, badań, analiz i innych
podobnych celów itp.). Upoważniamy dostawców usług do wykorzystywania danych osobowych
wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu spełnienia
wymogów prawnych. Zapewniamy, iż Twoje dane osobowe są zawsze chronione i zabezpieczone.
Dostawcy usług – osoby trzecie mogą znajdować się w Europejskim Obszarze Gospodarczym
(EOG) lub poza nim. W przypadku lokalizacji usługodawców w krajach, które nie zapewniają takiego
samego poziomu ochrony danych osobowych jak w Polsce, zobowiązujemy się do:
● uzyskania jednoznacznej zgody na udostępnienie danych osobowych takim osobom trzecim;
● zawarcia odpowiednich umów transferu danych zgodnych ze Standardowym Modelem
Klauzul ustalonych przez Komisję Europejską;
● przestrzegania Wiążących Reguł Korporacyjnych dla przetwarzających dane osobowe
(Processor Binding Corporate Rules) zatwierdzonych przez właściwe organy;
● zapewnienia, że takie osoby trzecie przestrzegają ram unijno-amerykańskiej „tarczy
prywatności” (EU-U.S. Privacy Shield Framework) oraz Zasad „tarczy prywatności” (Privacy
Shield Principles), dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych
osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do USA (więcej informacji na ten temat jest
dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy również zobowiązani do przekazania
danych osobowych lokalnym władzom, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w ramach
wszczętego dochodzenia zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami.

 

6 – W jaki sposób będziemy chronić informacje o Tobie?

W zależności od rodzaju danych osobowych i związanego z tym ryzyka, Leatherformat stosuje
odpowiednie środki ostrożności, zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, w celu zapewniania
bezpieczeństwa i poufności danych osobowych oraz aby zapobiec ich zmianie, uszkodzeniu lub
przekazaniu nieautoryzowanym podmiotom.

Stosowane środki mogą obejmować takie praktyki jak: ograniczony dostęp pracowników, którzy z
racji swoich obowiązków są uprawnieni do dostępu do danych osobowych, dodatkowe umowy
gwarancyjne w przypadku dostawców będących osobami trzecimi, oceny wpływu na prywatność,
wewnętrzne kontrole w celu oceny naszych praktyk i Polityki Prywatności i / lub wdrożeń fizycznych
i/lub logicznych środków bezpieczeństwa (bezpieczny dostęp, proces uwierzytelniania, tworzenia
kopii zapasowych, programy antywirusowe, zapora sieciowa itp.).


7 – Nasza polityka Plików Cookies.

W celu uzyskania więcej informacji odwiedź stronę Pliki Cookies.


8 – W jaki sposób udostępniasz treści w sieciach społecznościowych za pomocą hashtagów?

Możesz użyć naszych tagów oraz hashtagów do oznaczania treści w sieciach społecznościowych,
takich jak Instagram, Facebook, Pinterest czy Twitter.
Korzystając z tych tagów / hashtagów, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoje treści
mogą pojawiać się na naszej stronie i mogą być używane w odniesieniu do naszych produktów lub
usług.

Przypominamy, że informacje, które udostępniasz w sieciach społecznościowych, mogą być
przeglądane, używane i zapisywane przez inne osoby z całego świata, w szczególności w krajach, w
których nie obowiązują przepisy prawne gwarantujące odpowiedni poziom ochrony Twoich danych
osobowych, obowiązujących w Twoim kraju zamieszkania.

Zwracamy również uwagę na to, że gdy przesyłasz treści za pomocą jednego z naszych tagów /
hashtagów, korzystanie z sieci społecznościowych podlega wyłącznie ogólnym warunkom tych sieci
społecznościowych. Zachęcamy do ich lektury.
Jeśli nie chcesz, aby jedna z Twoich treści pojawiała się w naszej witrynie, usuń ją z sieci
społecznościowej lub przestań używać jednego z naszych tagów / hashtagów.


9 – Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów prawa, w przypadku,
gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są
przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem
przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są
do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i
wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w
przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu
przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Z reguły:
● w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji
dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je
przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym
możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli
przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a
także w celu obrony przed takimi roszczeniami;
● w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia
i obsługi Twojego konta użytkownika lub umożliwienia Ci udziału w programie
lojalnościowym lub w celu udostępniania Ci newslettera, będziemy je przetwarzać do
momentu, odpowiednio: Twojej rezygnacji z konta użytkownika w sklepie internetowym,
rezygnacji z newslettera lub zakończenia jego wydawania, rezygnacji z udziału w programie
lojalnościowym lub zakończenia programu. Możemy przedłużyć ten okres o okres
przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi
roszczeniami;
● w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez
nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub
przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich
przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z
zamówieniem lub transakcją);
● w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie
uzasadnionych interesów obejmujących (i) tworzenie Twojego profilu klienta w celu
przedstawiania Ci informacji marketingowych, a także (ii) prowadzenia komunikacji
marketingowej, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego
interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
tych danych dla celów marketingowych;
● dane dotyczące kart kredytowych zostaną usunięte natychmiast po transakcji lub
zarchiwizowane dla celów dowodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z
zastrzeżeniem wyraźnej zgody, dane bankowe mogą być przechowywane do daty
wygaśnięcia karty kredytowej. Nigdy nie przechowujemy wizualnego kryptogramu kart;
● dane dotyczące nagrywania rozmów telefonicznych mogą być przechowywane do sześciu
miesięcy.

 

10 – Jakie są Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych i jak się z nami
skontaktować?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:
● jeśli podasz nam swój adres e-mail, numer telefonu lub adres pocztowy i wyraziłeś zgodę na
przesyłanie informacji handlowych odpowiednią drogą, możesz otrzymywać od nas
wiadomości e-mail, połączenia lub wiadomości sms o naszych produktach, usługach lub
zbliżających się wydarzeniach. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji
newslettera, kontaktując się z nami pod poniższym adresem. Możesz także zmienić swoje
preferencje w dowolnym momencie na swoim koncie;
● zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych
(możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje
dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych), ich poprawiania (jeśli zostały
błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), usuwania (jeśli nie ma podstawy do tego, aby

Administrator je przetwarzał), lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Administrator
przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego
sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały
przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
● możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w powszechnie
używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na
komputerze). Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie
administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu
odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.
● w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się na
podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;
● przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych
osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, należy wysłać do nas podpisany wniosek na adres
poniżej:
● pisząc na adres hellriderfashion@gmail.com ; lub
● pisząc bezpośrednio na adres:

hellrider
Ul. Głogowska 180/7
61-517 Poznań
(najlepiej z dopiskiem „Dot. danych osobowych”)


Aby umożliwić szybkie i skuteczne rozpatrzenie wniosku, prosimy o wskazanie, czego dotyczy Twoje
żądanie, tj. w szczególności:
● z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do aktualizacji
danych);
● jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera
zawierającego informacje handlowe na określony adres email);

● jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej
wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Zostaniesz poinformowany o podjętych przez nas działaniach tak szybko jak to możliwe, a w
każdym razie nie później niż miesiąc po złożeniu wniosku. W razie konieczności przedłużenia tego
terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail wskazany w formularzu, a w przypadku wniosków
skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu
nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy
podać adres e-mail).

Niniejsza Polityka Prywatności wypełnia obowiązek informacyjny w związku ze zmianą przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) „RODO”.

Jeśli masz pytania lub uwagi związane z niniejszą Polityką Prywatności możesz skontaktować się z
naszym punktem kontaktowym ds. ochrony danych pod wskazanym wyżej adresem lub adresem
email.